Rysunek – rozmowa

– Mamo, zobacz, narysowałem parking. A na nim parkują samochody.

– To są samochody? Te czerwone i niebieskie kreski?

– Tak, ale widziane z góry, z kosmosu. A z kosmosu wszystko wydaje się płaskie…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *